Senaryo Yazarlığı Atölyesi

yazar-okulu-egitimler-banner2

İçerik

 • 5 Video Konu Anlatımı 
 • 5 İnteraktif Ders 
 • Ders Notları 
 • Ev Ödevleri 
 • Forum Tartışmaları 
 • Bitirme Projesi 

ATÖLYE DETAYLARI 

 1. Çalışma grupları en fazla 10 kişiden oluşur. 
 2. Dersler pazartesi günleri 19:00 – 21:00 saatleri arasında yapılır. Son ders üç saat sürecek olup 19:00 – 22:00 saatleri arasında yapılacaktır. 
 3. Video konu anlatımlarına salı günleri ulaşılır. 
 4. Atölyeler 5 haftada tamamlanır. 
 5. Kayıt sırasında katılımcı sözleşmesi doldurulur. 

ATÖLYEYE KUŞBAKIŞI 

Bu atölyenin amacı katılımcılara uzun metraj film senaryosu yazmayı öğretmek, fikir aşamasından tamamlanmış sunum dosyasına kadar katılımcıları etraflıca bilgilendirmektir. Dersler; fikir üretme teknikleri, öyküleme, senaryo formatına dökme, dramatik yapıyı kurabilme, görselleştirme, sahne kurulumu, senaryoya eleştirel yaklaşabilme, geribildirimleri kullanabilme gibi başlıkları içermektedir. Çatışma, karakter, diyalog, olay örgüsü gibi ana kavramları detaylandırır. İnteraktif dersler ve verilen ödevlerle de teorik bilginin pratiğe dökülmesi sağlanır. 

ATÖLYE ÖĞRETİLERİ 

 1. Logline, tretman, sinopsis yazımını öğrenmek ve sunum dosyası hazırlamak 
 2. Amerikan stili teknik senaryo yazım formatını öğrenmek 
 3. Fikirleri hikâyeye dökebilmek ve hikâyeleri senaryo formatına uygun hale getirebilmek 
 4. Geribildirim almanın ve yapıcı geribildirim vermenin püf noktalarını öğrenerek revizyon yapabilmek 
 5. Olay örgüsünü ileriye taşıyabilecek başarılı karakterler yazmayı ve bu karakterlerin hikâyedeki gelişimlerini haritalayabilmek 
 6. Hikâyeleri yan olay örgüleri ile birlikte bir ana tema etrafında kurabilmeyi öğrenmek 

DERS İÇERİKLERİ 

İnteraktif Dersler: 

Derslerin ilk yarısı konu anlatımı, ikinci yarısı ise verilen ödevleri incelemek ve katılımcıların sorularını cevaplamak için kullanılır. 

Ders 1: ATÖLYEYE GİRİŞ 

– Tanışma 

– Logline, Sinopsis, Tretman 

 • Nedir? Nasıl yazılır? 
 • Sunum dosyası nedir? 

– Fikir belirleme 

 • Araştırma yapma 

– Hikâyenin hedef kitlesi 

 • Okuyucunun ilgisi nasıl çekilir? 

– Konsept 

 • Yeni bir dünya yaratma 
 • Hikâyenin yazılış amacı nedir? 

Ödev: Hikâyenizin logline’ını yazın. 

Ders 2: DRAMATİK YAPI 

– Ana hikâye noktaları 

 • Hikâye; giriş, gelişme ve sonuç formatına nasıl sokulur? 
 • Ana olay örgüsü ve yan olay örgülerinin önemi ve hikâyeye katkıları 

– Karakter odaklı ve aksiyon odaklı senaryolar 

– Tema, ton 

– Geri bildirim alma ve verme 

 • Nelere dikkat edilir? 
 • Önemi nedir? 

Ödev: Hikâyeniz karakter odaklı mı aksiyon odaklı mı? Hikâyenizin dramatik yapısını çıkartın. 

Ders 3: KARAKTER 

– Bakış açısı 

– Ana ve yan karakterlerin yaratılması ve derinleştirilmesi 

– Karakter arkları 

– Karakterlerin amaçları, motivasyonları ve karşılarına çıkan engeller 

– Karakterler arası ilişkiler 

Ödev: Hikâyenizin ana karakterlerini ve varsa önemli yan karakterleri detaylandırın. Ana karakterleri senaryo üzerinde tanıtın. Karakter tanıtımı yaparken janra uygun olup olmadığına dikkat edin. 

Ders 4: DİYALOG 

– Yazarın ve karakterin gözünden diyalog 

– Didaktik diyalog 

– Diyaloğun senaryodaki önemi 

– Diyaloglar karakterlere ve hikâyeye uygun ilerliyor mu? 

Ders içi etkinlik: Karakterlerinizden iki ya da daha fazlasını kullanarak en az bir sayfalık diyalog sahnesi yazın. 

Ödev: Hikâyenizin 5 dakikalık sunumunu hazırlayın. 

Ders 5: SAHNE 

– Bir senaryoda kaç sahne yazılır? Sahnelerin uzunlukları nasıl olmalıdır? 

– Janra göre sahne oluşturma 

– Sahnede giriş gelişme sonuç 

– 3’ler kuralı 

Ders içi etkinlik: Bir sahne yazın. 

Bitirme projesi: Dersin ikinci yarısında her katılımcının beş dakikalık sunumunu paylaşmasının ardından diğer katılımcılarla geri bildirim verilecek. 

Video Konu Anlatımları: 

Video 1: SENARYO FORMATI I 

– Senaryo nasıl yazılır? Nelere dikkat edilmelidir? 

– Örnek senaryo üzerinden çalışma 

Video 2: SENARYO FORMATI II 

– Senaryo yazımında sık yapılan yanlışlar 

– Örnek senaryo üzerinden çalışma 

Video 3: JANR 

– Janr özellikleri 

– Alt janralar 

– Klişeler 

Video 4: PITCH 

– Revizyon 

– Kuralları çiğnemek 

– Senaryoyu beş dakikada sunmak 

Video 5: ADAPTASYON 

– Öyküler, makaleler, çizgi romanlar, oyunlar, gerçek hayat hikayeleri, tarihte yaşanan olaylar vb. materyalleri senaryolaştırmayı öğrenmek 

BİTİRME PROJESİ 

5 dakikalık sunum hazırlamak – Son dersin ikinci yarısında sunumlar yapılacak.

Program

1. Hafta

Akademik yazının ne olduğunu tanımlanır.
Örnek metinler üzerinden akademik yazı türleri ortaya konur.
Akademik yazının kurallarına uygun olumlu ve olumsuz metinler üzerinden ideal yazının niceliksel değeri belirlenir.
Kursiyer, sekiz haftanın sonunda akademik yazı türlerinden hangisi üzerinde metin üretebileceğini, hangi akademik metinleri incelemeyi öğreneceğinin farkına varır, hedefini somutlaştırır.

2. Hafta

Akademik yazı için gerekli olan yazım ve noktalama kuralları üzerinde durulur.
Alıntılama teknikleri ve yöntemleri uygulaması yapılır.
Kursiyer, günlük hayatında da kendisine yardımcı olacak yazım ve noktalama bilgisine ulaşır. Alıntılama tekniklerine hâkim olur.

3. Hafta

Akademik yazının temelini oluşturan tez/ana fikir kavramı üzerinde durulur.
Tez üretme çalışmaları yapılır.
Tezi geliştirecek ve destekleyecek fikirlerin nasıl üretileceği, bu fikirlerin tezin etrafında nasıl örüleceğine ilişkin uygulamalar yapılır.
Kursiyer, akademik bir yazıya temel oluşturacak bir tez cümlesini ayırt edebilir ve bunu kendi başına üretebilir. Ürettiği tezi destekleyecek yardımcı fikirler bulabilir.

4. Hafta

Çeşitli metinler üzerinden akademik bir yazının tezinin ve tezi destekleyen yardımcı düşüncelerin metin üzerinde nasıl tespit edileceği vurgulanır.
Dönem sonunda kursiyerin kendi üreteceği akademik yazının tezi belirlenir ve onu destekleyecek yardımcı fikirler kurulur.
Kursiyer, bir akademik yazı ile karşılaştığında o yazının ana fikrini ve onu destekleyen yardımcı fikirleri ortaya çıkarabilir.
Kendi yazısına temel oluşturacak tez ve yardımcı fikirler planını oluşturabilir.

5. Hafta

Çeşitli metinler üzerinden akademik yazının yapı organizasyonu basamakları üzerinde durulur.
Kursiyer, bir akademik yazı ile karşılaştığında yazının giriş, gelişme ve sonuç paragraflarını ayırt edebilir. Bu yapı birimlerine ait ana fikirleri ve onu destekleyen yardımcı fikrileri tespit edebilir.

6. Hafta

Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının yazı planı ve kuralları üzerinde durulur.
Giriş paragrafı çalışması yapılır.
Kursiyer, altıncı hafta yazdığı giriş paragrafını destekleyecek en az üç yardımcı fikrinden bir tanesini kullanarak ilk gelişme paragrafını yazar.

7. Hafta

Gelişme paragraflarının üretilmesi çalışması yapılır.
Sonuç paragrafının üretilmesi çalışması yapılır.
Kursiyer, bir hafta önce yazdığı gelişme paragrafın yapılan geri bildirimleri göz önünde bulundurarak diğer iki gelişme paragrafını ve sonuç paragrafını yazar.

8. Hafta

Tamamlanan yazılar üzerinden geri bildirim gerçekleştirilir.
Akran değerlendirmesi yapılır.
En az üç gelişme paragrafı (üç yardımcı fikri) olan, akademik yazı planı kurallarına uygun, tezli bir bilimsel yazı ürünü elde edilir.

Ücretsiz Ön Kayıt

  Ödeme Tercihiniz