Felsefi Yazı Atölyesi

yazar-okulu-egitimler-banner2

İçerik

Katılımcı bu atölyede felsefi bir metnin özelliklerini, felsefi bir metni okurken nelere dikkat etmesi gerektiğini ve felsefi bir metin yazmanın çerçevesini ana hatlarıyla kavrayacaktır. 

Metin çözümlemelerinde farklı tekniklerle yazılmış metinler seçilecek, katılımcılara bir sonraki hafta irdelenecek metin, ödev olarak verilecektir. Yazma denemesi çalışmalarında da metinler ödev olarak ve sonraki haftalarda irdelenebilecek şekilde belli bir takvime göre verilecektir.

Program

1. Hafta - FELSEFİ METİN OKUMAYA GİRİŞ

Felsefi bir metnin özelliklerinin ne olduğu üzerinde durulacak, felsefi bir metin okumanın diğer okumalardan farkı ortaya koyulacaktır.

2. Hafta - FELSEFİ BİR METİN OKUMA ÖNERİSİ

Seçilen bir felsefi metnin çözümlemesi yapılacaktır.

3. Hafta - FELSEFİ BİR METİN OKUMA ÖNERİSİ

Seçilen bir felsefi metnin çözümlemesi yapılacaktır.

4. Hafta - FELSEFİ BİR METİN OKUMA ÖNERİSİ

Seçilen bir felsefi metnin çözümlemesi yapılacaktır.

5. Hafta - FELSEFİ BİR METİN OKUMA DENEMESİ

3. haftanın sonunda seçilen bir felsefi metnin çözümlemesi katılımcılar tarafından ödev olarak yapılacak, yapılan çözümlemeler üzerine konuşulacaktır.

6. Hafta - FELSEFİ METİN YAZMAYA GİRİŞ

Felsefede yazmanın önemi ve bazı felsefi metin yazma teknikleri üzerinde durulacaktır.

7. Hafta - FELSEFİ BİR DENEME YAZMA DENEMESİ

Seçilen felsefi bir problem üzerine katılımcılar tarafından yazılan metinlerin çözümlemesi ve eleştirisi yapılacaktır.

8. Hafta - YAZILAN FELSEFİ DENEMELERİN TARTIŞILMASI

Katılımcılar tarafından yazılan metinlerden bir ya da birkaçı seçilerek metnin çözümlemesi ve eleştirisi yapılacaktır.

Ücretsiz Ön Kayıt

    Kesin Kayıtta Kullanacağınız Ödeme Yöntemi