Akademik Yazı Atölyesi

yazar-okulu-egitimler-banner2

İçerik

Akademik yazı türlerinden hangisi üzerinde metin üretebileceğini, hangi akademik metinleri incelemeyi öğreneceğinin farkına varır, hedefini somutlaştırır.

Günlük hayatında da kendisine yardımcı olacak yazım ve noktalama bilgisine ulaşır. Alıntılama tekniklerine hâkim olur.

Akademik bir yazıya temel oluşturacak bir tez cümlesini ayırt edebilir ve bunu kendi başına üretebilir. Ürettiği tezi destekleyecek yardımcı fikirler bulabilir.

Bir akademik yazı ile karşılaştığında o yazının ana fikrini ve onu destekleyen yardımcı fikirleri ortaya çıkarabilir. 

Kendi yazısına temel oluşturacak tez ve yardımcı fikirler planını oluşturabilir.

Bir akademik yazı ile karşılaştığında yazının giriş, gelişme ve sonuç paragraflarını ayırt edebilir. Bu yapı birimlerine ait ana fikirleri ve onu destekleyen yardımcı fikrileri tespit edebilir.

Akademik yazı planı kurallarına uygun, tezli bir bilimsel yazı ürünü elde edilir.

Program

1. Hafta

Akademik yazının ne olduğunu tanımlanır.
Örnek metinler üzerinden akademik yazı türleri ortaya konur.
Akademik yazının kurallarına uygun olumlu ve olumsuz metinler üzerinden ideal yazının niceliksel değeri belirlenir.
Kursiyer, sekiz haftanın sonunda akademik yazı türlerinden hangisi üzerinde metin üretebileceğini, hangi akademik metinleri incelemeyi öğreneceğinin farkına varır, hedefini somutlaştırır.

2. Hafta

Akademik yazı için gerekli olan yazım ve noktalama kuralları üzerinde durulur.
Alıntılama teknikleri ve yöntemleri uygulaması yapılır.
Kursiyer, günlük hayatında da kendisine yardımcı olacak yazım ve noktalama bilgisine ulaşır. Alıntılama tekniklerine hâkim olur.

3. Hafta

Akademik yazının temelini oluşturan tez/ana fikir kavramı üzerinde durulur.
Tez üretme çalışmaları yapılır.
Tezi geliştirecek ve destekleyecek fikirlerin nasıl üretileceği, bu fikirlerin tezin etrafında nasıl örüleceğine ilişkin uygulamalar yapılır.
Kursiyer, akademik bir yazıya temel oluşturacak bir tez cümlesini ayırt edebilir ve bunu kendi başına üretebilir. Ürettiği tezi destekleyecek yardımcı fikirler bulabilir.

4. Hafta

Çeşitli metinler üzerinden akademik bir yazının tezinin ve tezi destekleyen yardımcı düşüncelerin metin üzerinde nasıl tespit edileceği vurgulanır.
Dönem sonunda kursiyerin kendi üreteceği akademik yazının tezi belirlenir ve onu destekleyecek yardımcı fikirler kurulur.
Kursiyer, bir akademik yazı ile karşılaştığında o yazının ana fikrini ve onu destekleyen yardımcı fikirleri ortaya çıkarabilir.
Kendi yazısına temel oluşturacak tez ve yardımcı fikirler planını oluşturabilir.

5. Hafta

Çeşitli metinler üzerinden akademik yazının yapı organizasyonu basamakları üzerinde durulur.
Kursiyer, bir akademik yazı ile karşılaştığında yazının giriş, gelişme ve sonuç paragraflarını ayırt edebilir. Bu yapı birimlerine ait ana fikirleri ve onu destekleyen yardımcı fikrileri tespit edebilir.

6. Hafta

Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının yazı planı ve kuralları üzerinde durulur.
Giriş paragrafı çalışması yapılır.
Kursiyer, altıncı hafta yazdığı giriş paragrafını destekleyecek en az üç yardımcı fikrinden bir tanesini kullanarak ilk gelişme paragrafını yazar.

7. Hafta

Gelişme paragraflarının üretilmesi çalışması yapılır.
Sonuç paragrafının üretilmesi çalışması yapılır.
Kursiyer, bir hafta önce yazdığı gelişme paragrafın yapılan geri bildirimleri göz önünde bulundurarak diğer iki gelişme paragrafını ve sonuç paragrafını yazar.

8. Hafta

Tamamlanan yazılar üzerinden geri bildirim gerçekleştirilir.
Akran değerlendirmesi yapılır.
En az üç gelişme paragrafı (üç yardımcı fikri) olan, akademik yazı planı kurallarına uygun, tezli bir bilimsel yazı ürünü elde edilir.

Ücretsiz Ön Kayıt

    Kesin Kayıtta Kullanacağınız Ödeme Yöntemi